Livs-Mærker

I en lang periode af mit liv havde jeg en label på mig selv, hvor der stod, at jeg ikke var kreativ. Men sådan er det ikke mere. Kunstterapien har langsomt men sikkert gjort kreativitet til et åbent område, hvor der ikke mere står: 'Adgang forbudt'.

'Kæft, trit og retning'

Jeg er opdraget med de 3 R’er (Ro, Renlighed og Regelmæssighed). Jeg var ’arbejdende barn’ på landet i 50’erne. Jeg lærte at håndtere fornuft, logik, struktur og pligt. Set fra hvor jeg stod, havde jeg en god barndom. Nye udsyn og ny indsigt har gjort det nødvendigt at justere opfattelsen, acceptere dét der var og tage ansvaret selv.

Om vejledning

Som erhvervsvejleder har jeg vejledt unge, arbejdsløse og folk, der p.g.a. skader eller sygdom var nødt til at skifte job. Jeg vejledte, men valget var deres. Jeg husker stadig en vejledningssøgende ung mand, der havde valgt ikke at læse til læge, fordi der ikke var udsigt til job. Da han var færdig som biolog, var der ingen biologjob og der var job til læger! Det lærte mig at sige: Følg dit hjerte!

Udsyn til andre livsverdener

Jeg har boet og arbejdet 4 år i Nicaragua. Jeg har i mange år arbejdet med projekter i udviklingslande for voldsramte kvinder, fattige landarbejderkvinder, kvinder på fabrik, gadebørn, pigemødre, prostituerede, børnearbejdere, forældreløse, osv. Det har været et privilegium at lære mange forskellige kulturer og mennesker at kende og at se eksempler på, at fattigdom ikke forhindrer livskraft, gå-på-mod og glæde.

Terapi og udvikling

Jeg har selv været i forskellige terapier siden jeg var 30 år. Først var det en nødvendighed, så jeg selv kunne komme igennem både store og små blokader i livet. Senere er det – især gennem kunstterapien – blevet led i en livgivende udvikling med fokus på selvomsorg, glæde og livslyst.

Bagsiden

Jeg har lært at have tillid til kaos og uorden - og til, at virkeligheden har mange lag. Jeg har lært at der bag enhver forside også er en bagside, og nogle gange er bagsiden den mest interessante. Heksene i os er måske vores bedste hjælpere. Det vi undgår er måske også det, der forhindrer os. Vi kender ikke trolden, før vi møder den.

At skabe sig

– kan også betyde at skabe sig selv. Det er mit central livs-mærke. Det er en lise at slippe tøjlerne og det er vigtigt! Det er også nødvendigt at kunne være målrettet, hvis vi gerne vil nå noget bestemt i vores liv. Jeg går målrettet efter at kombinere kreativitet, skaberi og udvikling - og at gøre det med hjertets kraft.