Hvad er ’Problem og forandring’?

Kongemarkens Kunstterapi har valgt at skelne mellem brug af kunstterapi til ’Kreativ udvikling’ og en mere terapeutisk orienteret brug af den kreative proces over for et konkret problem eller en krise. Det kan være en ubærlig frustration over arbejdsløshed; følelseskaos efter en skilsmisse, angst i forbindelse med sygdom, eller meget andet. Noget er ændret – og du ved, at der skal ske en forandring i dit liv.

Målrettet forandring

Den kreative proces er i fokus. Men til forskel fra ’Kreativ udvikling’ bruger vi kreativiteten terapeutisk med henblik på at ændre noget, som ikke fungerer for os. Målrettet forandring eller udvikling kræver klarhed over, hvorfor der ønskes en forandring og hvad den skal føre til. Det kan være let at identificere et problem og formulere en ønsket ændring. Men en varig forandring i vores liv, kræver bevidsthed om de mekanismer, der spænder ben og det kræver en engageret og motiveret indsats at ændre noget destruktivt til noget mere konstruktivt.

Billeder siger ofte mere end ord

Kunstterapi er ikke i sig selv målrettet, men kan bruges effektfuldt i en målrettet proces. Billeder siger ofte mere end ord og har det med at gå bagom overfladen, især når der arbejdes med spontane udtryk i maleri eller ler. Billedlige udtryk fremmer kommunikationen, - især når det er svært at finde ord. Kunstterapi giver adgang til en ekstra, kvalificeret samtalepartner i form af billede eller et andet kreativt produkt.

Samarbejde og supervision

Den kunstterapeutiske proces kan stå alene eller den kan indgå i andet terapeutisk arbejde med svære problemer. Hvis der er tale om tunge psykiske problemer, arbejdes der sammen med fagligt relevant personale. Der vil altid indgå supervision.