Hvad er ’Kreativ udvikling’?

Vi har valgt at bruge ordene ”kreativ udvikling” for nogle af vore kunstterapeutiske aktiviteter. Det gør vi for at markere, at det er den kreative proces, der er i fokus som udviklingsskaber.

Kreativitet

En af flere definitioner af kreativitet er: At det er processen der føder eller skaber noget nyt. Vi har fokus på at bruge vores kreativitet. Heri ligger at vi ikke behøver at spørge, om vi er kreative eller ej. Alle kan bruge deres kreative sider.

Om at gå på opdagelse

Vi har lært at legen hører barndommen til. Men voksne kan også lege – i betydningen at hengive og fortabe sig, at slippe kontrol og glemme tid og sted. At sige ja til en kreativ proces, kan også betyde at sige ja til at gå i dialog med det ukendte. – Ligesom børn gør det, når de nysgerrigt går på opdagelse.

At skabe sig - selv

At male spontant og lade sanser og proces styre – at give slip, - det er kreativitetens ’flow’- tilstand. Dér hvor vi har tillid til det ukendte og tillid til at vi kan skabe noget nyt i vores eget liv, for os selv, - og i os selv. Vi skaber os – i betydningen at ’genskabe os selv’

Se vedlagte billeder fra en gruppes kreative proces.