Kompetencer og uddannelse

Professionel baggrund

Jeg er uddannet kunstterapeut fra Institut for Kunsttrapi i Vejle og er medlem af Psykoterapeutforeningen. I f.m. 2 års ophold i New York har jeg efteruddannet mig inden for kunstterapi på Institut for Expressive Analysis og på the New School. Jeg er også  Cand. mag. i dansk og fransk, - uddannet gymnasielærer og erhvervsvejleder. Jeg har efteruddannelse i voksenpædagogik og linjefag i psykologi. Jeg har 25 års erfaring som konsulent i ulandssamarbejde, hvor jeg bl.a. arbejdede 4 år i Nicaragua, har været projektkoordinator for Red Barnet og Rehabiliteringscentret mod Tortur. Jeg har beskæftiget mig med kunstterapi siden 1990 og de sidste 6 år har jeg prioriteret udvikling af min virksomhed med kunstterapi. Spansk er mit mest aktive fremmedsprog, men jeg taler også engelsk og fransk.  Se i øvrigt mit CV her.

Faglig profil

Jeg kan ikke hjælpe andre ud af hverken fattigdom eller kriser. Jeg kan bidrage, støtte og sætte nogle rammer for selvhjælp, læring og udvikling. I den kunstterapeutiske proces kan jeg stille spørgsmål til personen og til billederne - og sige noget om min erfaring fra livet og fra andres virkeligheder. Jeg ved ikke mere om andre end dét, de selv fortæller mig. Jeg kan undre mig og være nysgerrig sammen med dem, men de fortolker selv deres ord og billeder. Den største garant for bæredygtighed er, når den enkelte selv kan tage ansvar for egen udvikling.

Personlig profil

Mine kompetencer inkluderer pædagogisk og psykologisk indlevelse, empati, respekt for andres virkelighed, ydmyghed over min rolle i andres udvikling, samt tillid til uanede muligheder og til det kreatives kraft. Jeg tilslutter mig Kierkegaards tanker om hjælpekunst. Han taler om ydmyghed, tålmodighed og om at begynde dér, hvor personen er og først og fremmest forstå dét, den anden forstår. Jeg har lært at bistand til andre er bedst, når der er fokus på de pågældende personers ejerskab til proces og resultat. Se LIVS-MÆRKER